028 3827 1199                
028 3827 1199                
www.pmgholdings.vn
www.pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
PMG
Dịch vụ tư vấn doanh nghiêp

Dịch vụ tư vấn doanh nghiêp

04-03-2020 | 21:13:50

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty xác định lại chiến lược sản xuất kinh doanh, thiết lập lại cấu trúc công ty phù hợp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cũng như thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro nhằm đạt được thành công và tăng trưởng bền vững.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiêp

Lợi ích mang đến cho khách hàng:

- Trọng tâm và phương hướng rõ ràng.

- Giảm chi phí hoạt động.

- Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả.

- Nâng cao khả năng sinh lời từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát.

- Cấu trúc nợ được sắp xếp lại với các điều khoản tài chính được hoàn thiện.

- Hệ thống thông tin quản lý được cải thiện giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định.

- Tăng trưởng tốt hơn.

- Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên, giữ được nhiều nhân tài và nâng cao hiệu quả.

Yêu cầu tư vấn
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn về sản phẩm và dịch vụ 
    Tên:
    Số điện thoại:
    Email:
    Lời nhắn: