028 3827 1199                
028 3827 1199                
www.pmgholdings.vn
www.pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
PMG
Dịch vụ tuyển dụng ( Headhunting )

Dịch vụ tuyển dụng ( Headhunting )

04-03-2020 | 22:55:27

Hướng đến giá trị "Thấu hiểu - Đồng hành - Nâng tầm giá trị", chúng tôi đồng sức tạo ra mạng lưới kết nối nhân sự cấp cao với các Doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong dịch vụ tuyển dụng, chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm những nhân sự phù hợp, có vai trò then chốt góp phần vào sự phát triển theo định hướng của mỗi doanh nghiệp.

Giá trị dịch vụ chúng tôi hướng đến:

- Tuyển dụng đúng nhân sự.

- Tuyển dụng nhanh nhất.

- Phí tuyển dụng tuyển dụng cạnh tranh.

- Chế độ bảo hành dài hạn sau tuyển dụng.

- Tuyển dụng tất cả các vị trí theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ tuyển dụng ( Headhunting )

Quy trình tuyển dụng:

- Bước 1: Phân tích công việc

- Bước 2: Đưa ra các chiến lược tuyển dụng

- Bước 3: Tìm kiếm nguồn ứng viên

- Bước 4: Sàng lọc, đánh giá ứng viên

- Bước 5: Phỏng vấn

- Bước 6: Đánh giá khả năng ứng viên

- Bước 7: Thỏa thuận với ứng viên

- Bước 8: Đưa ra quyết định tuyển dụng

Yêu cầu tư vấn
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn về sản phẩm và dịch vụ 
    Tên:
    Số điện thoại:
    Email:
    Lời nhắn: