028 3827 1199                
028 3827 1199                
www.pmgholdings.vn
www.pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
info@pmgholdings.vn
PMG
TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG

TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG

19-04-2020 | 15:54:51

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM (Primary Duties & Responsibilities)

 • Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của phòng bán hàng, chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về nhiệm vụ và mục tiêu được giao:
 • Triển khai các hoạt động bán hàng và kiểm soát mục tiêu doanh số.
 • Đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn nhân viên để đạt các mục tiêu đã đề ra.
 • Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu: Kế hoạch dự trữ - sản xuất – dự án…
 • Quản lý và khai thác tốt hệ thống khách hàng trực thuộc.
 • Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán/thương thảo và xử lý các hợp đồng kinh tế.
 • Hỗ trợ nhân viên xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng và hoạt động chung của phòng.
 • Thiết lập mối quan hệ lâu dài và mở rộng quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành trang trí nội thất để phục vụ hoạt động bán hàng.
 • Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo các biến động thị trường để có các tham mưu kịp thời cho ban giám đốc.

    + Dữ liệu biến động khách hàng

    + Dữ liệu biến động doanh thu

 • Xây dựng kế hoạch mở rộng và phát triển khách hàng mới thường xuyên.
 • Phối hợp với các phòng/ban chức năng để triển khai các hoạt động chung.

QUYỀN LỢI & PHÚC LỢI (Policy & Benefit)

1. Kinh nghiệm quản lý (tối thiểu 5 năm):

 • Quản lý đội nhóm từ 10 nhân sự trở lên, tối thiểu 5 năm.
 • Từng quản lý đội ngũ tư vấn bán hàng làm việc theo mô hình B2B.
 • Ưu tiên ứng viên có am hiểu ngành nghề trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, gỗ công nghiệp, bất động sản, có mối quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.
 • Ưu tiên nam giới, tuổi đời từ 35 trở lên.

2. Tố chất, kỹ năng

 • Có năng lực quản lý kinh doanh bán hàng theo quy trình bài bản, chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng lãnh đạo và làm việc đội nhóm tốt.
 • Có khả năng mở rộng mạng lưới mối quan hệ, xây dựng thượng hiệu cá nhân tốt.
 • Có tư duy logic, hệ thống về mặt giải pháp.
 • Có kỹ năng làm việc với con số: thống kê, phân tích dữ liệu, dựa vào sự biến động của những con số để lượng hóa, phân tích, kiểm soát các vấn đề, báo cáo kết quả, dự báo tình hình, lập kế hoạch chỉ tiêu...
 • Có khả năng xác định mục tiêu, kiểm soát, quản lý việc thực hiện các mục tiêu.
 • Chính trực, trách nhiệm, nhiệt huyết.

Contact us: (028) 3827 1199

Nếu bạn cần thông tin tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin
ứng tuyển
  Họ và Tên*
  Số điện thoại*
  Email*
  Vị trí ứng tuyển*
  Upload CV*